Senin, 29 Mei 2023

Kapital Sosial dalam Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pariwisata : Perspektif Sosiologi

  • Mei 29, 2023
  • Penerbit NEM

          

Buku ini akan membahas kapital sosial yang melekat pada struktur sosial masyarakat, serta program pembangunan. Selain itu, diskusi teoretis yang berkaitan dengan dinamika relasi kapital sosial dalam program pemulihan pariwisata juga dipaparkan secara jelas dan rinci. Harapannya, pembahasan tersebut dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan kapital sosial dalam program-program penanggulan bencana dan pemulihan pariwisata.

                                             PEMBELIAN BUKU: