Senin, 15 Mei 2023

Menulis Artikel Jurnal Internasional & Konferensi Internasional

  • Mei 15, 2023
  • Penerbit NEM

   
Buku Artikel Jurnal Internasional dan Konferensi Internasional sebagai kumpulan artikel-artikel saya yang dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi dan dipresentasikan pada berbagai konferensi internasional yang dieditori Prof. Ersis Warmansyah Abbas telah diterbitkan menjadi buku. Buku ini merupakan buku kedua saya yang dieditori Prof. Ersis. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih.

 

Bagi saya buku ini unik tersebab, Prof. Ersis mengambil jalan berkebalikan dengan buku pertama. Buku pertama, Menulis Artikel Jurnal Internasional Merangkai Makna Membaca Pikiran Editor, memilih artikel terbitan terbaru dalam memotivasi agar menjadi masukan dan pertimbangan bagi penulis artikel pemula dengan maksud artikelnya “dipahami” editor untuk diterbitkan. Buku, Artikel Jurnal Internasional dan Konferensi Internasional memilih artikel-artikel masa awal saya menulis pada skala akademik internasional semasa mendosen di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia. Prof. Ersis menapaktilasi tulisan-tulisan saya.


                                                               PEMBELIAN BUKU: