Senin, 03 Juli 2023

Melawan Paradigma dengan Rasa & Kata

  • Juli 03, 2023
  • Penerbit NEM

         


Buku ini adalah cermin keberanian mengungkapkan rasa dan kebenaran. Semakin lama mengikuti puisi-puisinya, semakin tenggelam ke dalam bait-bait indahnya yang sarat makna. Diksi yang digunakan menunjukkan kekayaan bahasa yang sangat serasi sampai pada tingkat mustahil dikatakan. Ungkapan jujur dalam bait-bait puisi ini membuka mata dan hati kita untuk belajar bagaimana memaknai hidup. Ada cinta, rindu, kesetiaan, cemburu, harapan, kebahagiaan, serta masa lalu, yang semuanya terangkum dalam untaian kata yang bercerita dan bermakna.

   

                                                    PEMBELIAN BUKU: