Rabu, 29 Maret 2023

Buku Ringkes Unggah-Ungguh Basa Jawa

  • Maret 29, 2023
  • Penerbit NEM

 Bahasa Jawa minangka basa daerah sing ana ing nuswantara. Basa Jawa uga minangka sarana sesrawungan ing panguripan masyarakat Jawa.

 

Bahasa Jawa nduweni tataran “kaunggulan” dene kaunggulan kasebut nduweni makna kang jero yaiku Unggah-Ungguh Basa Jawa. Unggah-Ungguh Basa Jawa yaiku aturaning micara kanthi ngetrapake solah bawa utawa tindak-tanduk kang migunaake tata krama.

 

Ing “Buku Ringkes Unggah-Ungguh Basa Jawa” iki mbabar kamus Basa Jawa ngoko lan krama kajangkepi materi lan gladhen-gladhen. Buku kang menehi pamulangan lan gegladhen babagan kepriye carane micara marang liyan kanthi ngetrapake tata karama lan subasita.

 


                                                            PEMBELIAN BUKU: