Senin, 31 Juli 2023

Pengantar Ilmu Ekonomi Islam

  • Juli 31, 2023
  • Penerbit NEM

                            

Buku Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini mengkaji tentang Islam sebagai jalan hidup, manusia dan ekonomi dalam perspektif Islam, konsep dasar ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam, sistem kapitalisme dalam perspektif Islam, sistem sosialisme dalam perspektif Islam, sistem ekonomi Islam, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.

 

Besar harapan semoga melalui washilah buku ini para pembaca mampu menambah khazanah keilmuan secara komprehensif berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam yang orientasinya ialah falah (al-hayatu at-thayyibah fi ad-daraini). Lebih dari itu, semoga buku ini dapat berkontribusi positif terhadap literasi ekonomi Islam di Indonesia.

 

 

                                                    PEMBELIAN BUKU: