Senin, 01 Januari 2024

Motivasi Moderasi Beragama

  • Januari 01, 2024
  • Penerbit NEM

 


Sikap keras dan kaku dalam beragama merupakan fenomena lama, tetapi pada dekade terakhir ini terasa membesar dan berubah menjadi bahaya yang tidak boleh disepelekan atau dipandang dengan sebelah mata, inilah yang memotivasi penulis dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup bermoderasi dalam beragama.

 

Dengan hadirnya buku ini penulis berharap dapat memotivasi pembaca dalam menerapkan moderasi beragama dalam kesehariannya, sehingga tidak ada lagi konflik dalam beragama yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

                                                                PEMBELIAN BUKU: