Selasa, 06 September 2022

Pendidikan Humanisme Religius

  • September 06, 2022
  • Penerbit NEM

  Pendidikan merupakan usaha yang diyakini mampu menyatakan cita-cita dan mimpi manusia. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses pemanusiawian manusia (humanisasi). Pendidikan dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau pengangkatan manusia ke taraf insani. Pandangan ini mengimplikasikan proses kependidikan dengan berorientasi pada pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, baik secara fisik-biologis maupun rohaniah-psikologis.


                                                              PEMBELIAN BUKU: